Meer
Publicatiedatum: 08-06-2016

Inhoud

Terug

Uitvoeringsprogramma Landschapsvisie

Uitvoeringsprogramma Landschapsvisie
Portefeuillehouder
Melse J.

Planning
Startdatum: 07-02-2013

In 2009 is de Landschapsvisie Gemeente Veere vastgesteld; een kwaliteitshandboek voor ons landschap. Het document beschrijft een aantal projecten zoals Blik in het verleden en Veere aan je voeten. Blik in het verleden - een virtuele reconstructie van de historie van het landschap - is in 2013 gestart. In het voorjaar van 2014 volgt de opening. Veere aan je voeten ontwikkelt kwalitatief hoogwaardige, kleinschalige wandelpaden gericht op de beleving van het landschap en gekoppeld aan de kernen. In april 2014 is aan de gemeenteraad een plan van aanpak voor de realisatie van dit project gepresenteerd.  

De realisatie van de Waterhouderij Rijnsburg is mede afhankelijk van derden. De verwachting is dat medio 2014 de voorgeschreven planologische wijzigingsprocedure van start gaat.   Toelichting

G
Kwaliteit

De algemene uitgangspunten uit de Landschapsvisie zijn opgenomen in het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied Veere dat op 30 mei 2013 is vastgesteld.  Aan het uitgangspunt om twee projecten uit de Landschapsvisie op te pakken is in 2014 voldaan. Voor 2015 zijn op dit moment nog geen specifieke projecten voor uitvoering opgenomen.