Meer
Publicatiedatum: 08-06-2016

Inhoud

Terug

Vaststellen beleid Voor- en Vroegschoolse Educatie

Vaststellen beleid Voor- en Vroegschoolse Educatie
Portefeuillehouder
Molenaar R.M.A.

Planning
Startdatum: 31-12-2014

De Rijksbijdrage voor- en vroegschoolse educatie eindigt met ingang van 2016. Het Rijk bereidt een nieuwe regeling voor. In december leggen we een nieuwe regeling voor. Toelichting

G
Kwaliteit

De minister heeft bekend gemaakt dat de rijksbijdrageregeling voor Onderwijs Achterstanden Beleid weer met 1 jaar verlengd wordt. Voor 2016 krijgen we eenzelfde bedrag als voor 2015. Eind 2015 hebben we een activiteitenplan voor 2016 vastgesteld. Dit plan borduurt voort op de activiteiten in 2015. In de loop van 2016 maakt het ministerie bekend of de regeling vanaf 2017 wordt voortgezet en welk bedrag gemeenten dan ontvangen.