Meer
Publicatiedatum: 08-06-2016

Inhoud

Terug

Verdere bezuinigingen realiseren op de bedrijfsvoering

Verdere bezuinigingen realiseren op de bedrijfsvoering
Portefeuillehouder
Molenaar R.M.A.

Planning
Startdatum: 31-12-2014
Einddatum: 30-12-2015

Tussentijds ontvangt u rapportages van ons over de realisatie van bezuinigingen tot een structureel bedrag van € 50.000. Puntsgewijs gaat dit over de volgende onderdelen:

- vermindering uitgaven communicatie (zie toelichting onder thema 9.3): € 16.000

- vermindering uitgaven drukwerk (meer digitaal):                                     € 15.000

- vermindering uitgaven porto (meer digitaal):                                            €   5.000

- vermindering kantoor artikelen (versobering):                                          €   5.000

- vermindering arbo kosten (efficiency):                                                      €   5.000

- rechtsbescherming (bezwarenprocedure leaner):                                      € 4.000Toelichting

G
Kwaliteit

Op basis van de in gang gezette acties zijn alle taakstellingen bedrijfsvoering gerealiseerd.