Meer
Publicatiedatum: 08-06-2016

Inhoud

Terug

Voortzetten budgetsubsidie VVV Zeeland

Voortzetten budgetsubsidie VVV Zeeland
Portefeuillehouder
Molenaar R.M.A.

Planning
Startdatum: 31-12-2014
Einddatum: 30-12-2015

Het huidige contract met de VVV loopt eind 2015 af. In de loop van dat jaar nemen we dus een besluit over een nieuw contract.Toelichting

G
Kwaliteit

De termijn van de verleende budgetsubsidie 2013-2015 is aan het eind van 2015 verstreken.

In december 2016 is besloten aan de VVV Zeeland opnieuw een budgetsubsidie te verlenen. De subsidie voor de periode 2016-2019 is bedoeld voor de uitvoering van het gastheerschap (Inspiratiepunten en digitaal) en de marketing/promotie van onze gemeente. Aan de verleende budgetsubsidie zijn objectieve en meetbare prestatieafspraken gekoppeld. Rapportage hierover vindt plaats via de VVV begroting, jaarrekening en het jaarlijks activiteitenplan. Dit zijn allemaal stukken die bij de gemeente moeten worden ingediend.  

 

20-01-2016

De termijn  van de verleende budgetsubsidie 2013-2015 is aan het eind van het jaar verstreken.

In december 2016 is besloten aan de VVV Zeeland  opnieuw een budgetsubsidie te verlenen . De subsidie voor de periode 2016-2019 is bedoeld voor de uitvoering van het gastheerschap (Inspiratiepunten en digitaal) en de marketing/promotie van onze gemeente. Aan de verleende budgetsubsidie zijn objectieve en meetbare prestatieafspraken gekoppeld. Rapportage hierover vindt plaats via de VVV begroting, jaarrekening en  het jaarlijks activiteitenplan, allemaal stukken die bij de gemeente moeten worden ingediend.