Meer
Publicatiedatum: 15-06-2017

Inhoud

Terug

0.001 Regionale gemeentelijke samenwerking

0.001 Regionale gemeentelijke samenwerking
Projectleider/budgethouder
Ridderbos Geert
Steinbusch Jo
Portefeuillehouder
Molenaar R.M.A.

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2015
Einddatum: 30-12-2016

Op veel terreinen kennen we een netwerksamenwerking met andere gemeenten in de regio. M.b.t. Belastingen en Porthos werken we samen aan de hand van het gastgemeentemodel en op basis van samenwerkingsovereenkomsten. Hoe dan ook, we realiseren de financiële taakstelling samenwerking en de per samenwerkingsverband gestelde resultaten.Toelichting

R
Kwaliteit

De discussie overheadkosten is afgerond en er heeft inmiddels in de afzonderlijke  colleges besluitvorming over plaatsgevonden. Dit wordt nu uitgewerkt met het maken van daadwerkelijke ( samenwerkings)overeenkomsten.  De afronding hiervan is helaas niet in 2016 gelukt en loopt door tot in 2017. Ondertekening van de overeenkomsten heeft ivm andere ontstane discussie tot op heden nog niet plaatsgevonden.

24-02-2017

De discussie overheadkosten is afgerond en er heeft inmiddels in de afzonderlijke  colleges besluitvorming over plaatsgevonden. Dit wordt nu uitgewerkt met het maken van daadwerkelijke ( samenwerkings)overeenkomsten.  De afronding hiervan is helaas niet in 2016 gelukt en loopt door tot in 2017.


R
Tijd

De (nieuwe) samenwerkingsovereenkomsten zijn inmiddels in de maak.  Ondertekening van deze overeenkomsten zal pas in 2017 plaatsvinden. Ondertekening heeft ivm andere ontstane discussie tot op heden nog niet plaatsgevonden.

G
Geld

De  taakstelling voorvloeiend uit de samenwerkingsopdracht is  gerealiseerd.