Meer
Publicatiedatum: 15-06-2017

Inhoud

Terug

0.002 Uitvoering geven Science in Residence

0.002 Uitvoering geven Science in Residence
Projectleider/budgethouder
Minderhoud Mark
Portefeuillehouder
Molenaar R.M.A.

Status
Doorlopend

Planning
Startdatum: 31-01-2015

De gemeente Veere heeft sinds februari 2015 een samenwerking met de HZ University of Applied Science, genaamd Science in Residence. Het doel van deze samenwerking is:

  • Uitvoering geven aan levende onderzoeksvragen waar wij als organisatie niet altijd voldoende kennis en capaciteit beschikbaar voor hebben.
  • Uitvoering geven aan de veranderende rol van de overheid, meer maatschappij en andere overheid.
  • We onderzoeken de mogelijkheid om Science in Residence uit te breiden met ander onderwijsinstellingen.
  • Per half jaar uitvoering geven aan minimaal 3 onderzoeksvragen.
  • De 12 routes die zijn geformuleerd in het duurzaamheidsbeleid worden ook de leidraad voor de verder invulling van Science in Residence.

 Toelichting

Science in Residence (samenwerking HZ en Veere) is in 2016 gebruikt om te komen tot het duurzaamheidsplan van de gemeente Veere dat is vastgesteld op 15 december 2016 door de gemeenteraad. Het plan is tot stand gekomen door het houden van interviews met stakeholders (burgers, dorpsraden, ondernemers, eigen organisatie, gemeenteraad, college e.d.). Dit heeft geresulteerd in 12 routes die we ook gebruiken als onderzoekroutes is het vervolg van Science in Residence.

G
Kwaliteit
31-01-2017

Science in Residence (samenwerking HZ en Veere) is in 2016 gebruikt om te komen tot het duurzaamheidsplan van de gemeente Veere dat is vastgesteld op 15-12-2016 door de gemeenteraad. Het plan is tot stand gekomen door het houden van interviews met stakeholders (burgers, dorpsraden, ondernemers, eigen organisatie, gemeenteraad, college e.d.). Dit heeft geresulteerd in 12 routes die ook worden gebruikt als onderzoekroutes is het vervolg van Science in Residence.

Om tot het duurzaamheidsplan is Petra de Braal door de gemeente Veere en de HZ ingehuurd. Zij heeft gezorgd voor de procesbegeleiding.


30-01-2017

Science in Residence (samenwerking HZ en Veere) is in 2016 gebruikt om te komen tot het duurzaamheidsplan van de gemeente Veere dat is vastgesteld op 15-12-2016 door de gemeenteraad. Het plan is tot stand gekomen door het houden van interviews met stakeholders (burgers, dorpsraden, ondernemers, eigen organisatie, gemeenteraad, college e.d.). Dit heeft geresulteerd in 12 routes die ook worden gebruikt als onderzoekroutes is het vervolg van Science in Residence.

Om tot het duurzaamheidsplan is Petra de Braal door de gemeente Veere en de HZ ingehuurd. Zij heeft gezorgd voor de procesbegeleiding.


G
Tijd
G
Geld