Meer
Publicatiedatum: 15-06-2017

Inhoud

Terug

0.010 Uitvoeringsprogramma Dienstverlening

0.010 Uitvoeringsprogramma Dienstverlening
Projectleider/budgethouder
Kempen Madeleine, van
Rijke Cor, de
Portefeuillehouder
Molenaar R.M.A.

Planning
Startdatum: 31-12-2014

Door prijsdifferentiatie, communicatie en het introduceren van nieuwe producten maken steeds meer klanten gebruik van het digitale kanaal. We tonen dat aan met cijfers. De klantbenadering verbetert verder door blijvende promotie van de mogelijkheid een afspraak te maken, de herinrichting van de hal, het investeren in opleiding telefonie, etc.
“Meten is weten”: aan de hand van analyses van beschikbare data (telefoon, bezoek, website etc.) verbeteren we de kwaliteit van onze diensten: bijvoorbeeld minder wachttijd of betere vindbaarheid van informatie.Toelichting

G
Kwaliteit

Vanaf juni zijn we actief bezig met het vernieuwen van ons dienstverleningsconcept en –programma. Via een inspiratiesessie haalden we ideeën uit de organisatie op die we in 2017 gaan uitwerken. Naast die ideeën kijken we ook naar landelijke trends en ontwikkelingen. Dat alles verwerken we in een geactualiseerd uitvoeringsprogramma, dat luistert naar de naam “Veere verrast”. Hiermee benadrukken we nog eens dat dienstverlening (uiteraard inclusief het digitaliseren ervan) een leidend principe binnen de organisatie is. In 2016 vernieuwden we onze fysieke balie door voorzieningen die onder meer voor een betere privacy voor de klanten zorgen en, als totaal, een gastvrije indruk geven. Op digitaal vlak introduceerden we onder meer de Feedbacktool op de website, en sloten we aan op de Berichtenbox van Mijn Overheid.

16-01-2017

Vanaf juni zijn we actief bezig met het vernieuwen van ons dienstverleningsconcept en –programma. Via een inspiratiesessie haalden we ideeën uit de organisatie op die we in 2017 gaan uitwerken. Naast die ideeën kijken we ook naar landelijke trends en ontwikkelingen. Dat alles verwerken we in een geactualiseerd uitvoeringsprogramma, dat luistert naar de naam “Veere verrast”. Hiermee benadrukken we nog eens dat dienstverlening (uiteraard inclusief het digitaliseren ervan) een leidend principe binnen de organisatie is. In 2016 vernieuwden we onze fysieke balie door voorzieningen die onder meer voor een betere privacy voor de klanten zorgen.  Op digitaal vlak introduceerden we onder meer de Feedbacktool op de website, en sloten we aan op de Berichtenbox van Mijn Overheid.


16-01-2017

Vanaf juni zijn we actief bezig met het vernieuwen van ons dienstverleningsconcept en –programma. Via een inspiratiesessie haalden we ideeën uit de organisatie op die we in 2017 gaan uitwerken. Naast die ideeën kijken we ook naar landelijke trends en ontwikkelingen. Dat alles verwerken we in een geactualiseerd uitvoeringsprogramma, dat luistert naar de naam “Veere verrast”. Hiermee benadrukken we nog eens dat dienstverlening (uiteraard inclusief het digitaliseren ervan) een leidend principe binnen de organisatie is. Op digitaal vlak introduceerden we onder meer de Feedbacktool op de website, en sloten we aan op de Berichtenbox van Mijn Overheid.