Meer
Publicatiedatum: 15-06-2017

Inhoud

Terug

1.002 Uitwerken Masterplan Fort den Haakweg Vrouwenpolder en omgeving

1.002 Uitwerken Masterplan Fort den Haakweg Vrouwenpolder en omgeving
Projectleider/budgethouder
Francke Geert
Portefeuillehouder
Molenaar R.M.A.

Status
Doorlopend

Planning
Startdatum: 10-06-2015
Einddatum: 30-12-2018

Op 15 september 2015 stelden wij het plan van aanpak vast voor de uitvoering van het Masterplan Fort den Haakweg. Dit plan van aanpak beschrijft voor de gebiedscoalitie welke stappen/acties gezet/uitgewerkt  moeten worden om te komen tot realisatie.Toelichting

G
Kwaliteit

 Op 15 februari 2016 informeerde de supervisor u, via de raadscommissie RO,  over de stand van zaken. Op 16 maart 2016 was er een informatieavond voor bewoners. Op 20 juni 2016 informeerde de supervisor u, via de raadscommissie RO, over de stand van zaken. Op 28 november 2016 informeerde de supervisor u, via de raadscommissie RO, over de stand van zaken en voortgang en dan met name het landschapsplan van Bosch&Slabbers.

24-02-2017

 Op 15 februari 2016 informeerde de supervisor u, via de raadscommissie RO,  over de stand van zaken. Op 16 maart 2016 was er een informatieavond voor bewoners. Op 20 juni 2016 informeerde de supervisor u, via de raadscommissie RO, over de stand van zaken. Op 28 november 2016 informeerde de supervisor u, via de raadscommissie RO, over de stand van zaken en voortgang en dan met name het landschapsplan van Bosch&Slabbers. Via Pepperflow informeren wij u over de stand van zaken en voortgang.


10-02-2017

Op 11 juni 2015 stelde u de "Nota Supervisie Fort den Haakweg" vast. In samenhang met de "Gebiedsvisie Fort den Haakweg 2020" en het "Ontwikkelplan Fort den Haakweg" vormt dit het Masterplan voor de gebiedsontwikkeling Fort den Haakweg. De komende jaren (2016-2018/2019) voert de gebiedscoalitie het Masterplan uit onder begeleiding van de supervisor (Marty van de Klundert) en de onafhankelijk voorzitter (Jaap Tas). In september 2015 stelden wij hiervoor het plan van aanpak vast. Dit plan van aanpak beschrijft voor de gebiedscoalitie welke stappen/acties gezet/uitgewerkt  moeten worden om te komen tot realisatie. In samenwerking met de supervisor, de coalitiepartners en de welstandscommissie worden de plannen uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp/inpassingsplan. Conform uw besluit sluiten wij met de gebiedscoalitie overeenkomsten, bereiden wij de planologische procedures voor en informeren wij u over de stand van zaken en voortgang. Op 15 februari 2016 informeerde de supervisor u, via de raadscommissie RO,  over de stand van zaken. Op 16 maart 2016 was er een informatieavond voor bewoners. Op 20 juni 2016 informeerde de supervisor u, via de raadscommissie RO, over de stand van zaken. Op 28 november 2016 informeerde de supervisor u, via de raadscommissie RO, over de stand van zaken en voortgang en dan met name het landschapsplan van Bosch&Slabbers. Via Pepperflow informeren wij u over de stand van zaken en voortgang.