Meer
Publicatiedatum: 15-06-2017

Inhoud

Terug

1.008 Opstellen integraal handhavingsuitvoeringsprogramma (IHUP)

1.008 Opstellen integraal handhavingsuitvoeringsprogramma (IHUP)
Projectleider/budgethouder
Corbijn Matthijs
Geldof - de Vries Mirjam
Portefeuillehouder
Melse J.

Status
Doorlopend

Planning
Startdatum: 31-08-2014

Onderdeel van het handhavingsbeleid is het jaarlijkse integrale handhavingsuitvoeringsprogramma. Hierin staat hoe we onze toezichtscapaciteit inzetten.Toelichting

Het college heeft het IHUP 2017 op 20 december 2016 vastgesteld. We stuurden het  ter kennisname naar de gemeenteraad van februari 2017.

We zijn bezig met het opstellen van het IHUP 2018. 

G
Kwaliteit
G
Tijd
G
Geld