Meer
Publicatiedatum: 15-06-2017

Inhoud

Terug

1.011 Uitvoeren verbeterplan nieuwe kwaliteitscriteria VTH-taken

1.011 Uitvoeren verbeterplan nieuwe kwaliteitscriteria VTH-taken
Projectleider/budgethouder
Geldof - de Vries Mirjam
Portefeuillehouder
Melse J.

Planning
Startdatum: 31-12-2014
Einddatum: 31-03-2017

De Wet VTH (Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving) is op 14 april 2016 in werking getreden. Hierin staat dat elke gemeente en provincie een kwaliteitsniveau moet bepalen voor alle Wabo-taken. Het kwaliteitsniveau wordt vastgelegd in een verordening. De wet geeft lokale overheden de mogelijkheid om bepaalde taken, onderbouwd met argumenten, onder het wettelijk minimale niveau uit te voeren. Zoals het er nu (november 2016) naar uitziet, kunnen alle Zeeuwse gemeenten zelf, door samenwerking of uitbesteding voldoen aan de Wet VTH. De Zeeuwse gemeenten en de provincie trekken gezamenlijk op om te komen tot één Zeeuws model. In het eerste kwartaal van 2017 vindt de besluitvorming in de gemeenteraad plaats over de verordening VTH.Toelichting

G
Kwaliteit

Gemeenten en provincies moeten voldoen aan de Wet VTH. In die wet staan kwaliteitscriteria voor de Wabo-basistaken waaraan zij moeten voldoen tenzij uitgelegd kan worden waarom aan één of meerdere criteria –nog- niet voldaan wordt. Het voldoen aan de criteria mag ook bereikt worden door samenwerking met andere overheden. In Zeeland bereiden alle gemeenten en de provincie tezamen de verordening VTH voor waarin zij bepalen voor welke criteria zij sowieso voldoen en voor welke criteria met andere gemeenten wordt samengewerkt. Voor een paar –in onze ogen- onbelangrijke criteria zal er moeten worden uitgelegd waarom wij hieraan niet voldoen.
Naar verwachting heeft elke Zeeuwse gemeente vanaf 1 april 2017 een verordening VTH, waarmee dus ook Veere voldoet aan de Wet VTH.

08-03-2017

Gemeenten en provincies moeten voldoen aan de Wet VTH. In die wet staan kwaliteitscriteria voor de Wabo-basistaken waaraan zij moeten voldoen tenzij uitgelegd kan worden waarom aan één of meerdere criteria –nog- niet voldaan wordt. Het voldoen aan de criteria mag ook bereikt worden door samenwerking met andere overheden. In Zeeland bereiden alle gemeenten en de provincie tezamen de verordening VTH voor waarin zij bepalen voor welke criteria zij sowieso voldoen en voor welke criteria met andere gemeenten wordt samengewerkt. Voor een paar –in onze ogen- onbelangrijke criteria zal er moeten worden uitgelegd waarom wij hieraan niet voldoen.

Naar verwachting heeft elke Zeeuwse gemeente vanaf 1 april 2017 een verordening VTH, waarmee dus ook Veere voldoet aan de Wet VTH.