Meer
Publicatiedatum: 15-06-2017

Inhoud

Terug

1.015 Evaluatie Walchers archeologie beleid

1.015 Evaluatie Walchers archeologie beleid
Projectleider/budgethouder
Nuhaan- van Amelsfoort Denise
Portefeuillehouder
Maas C.

Status
Gereed

Planning
Startdatum: 31-12-2014
Einddatum: 30-01-2016

De evaluatie van het archeologiebeleid gaat samen met nieuw maritiem archeologiebeleid. We herzien de Walcherse verwachtingskaart en beleidsadvieskaart.  Afhankelijk of de landelijke database "weer in de lucht" is, leggen we de evaluatie eind 2015/begin 2016 voor.Toelichting

G
Kwaliteit
De actualisatie en aanpassing van het Walchers archeologiebeleid gaat samen met het toevoegen van nieuw maritiem archeologiebeleid en een nieuw onderzoeksthema: Walcheren als strategisch bolwerk. Daarnaast hebben we de Walcherse verwachtingskaart en beleidsadvieskaart herzien. In januari is deze actualisatie vastgesteld door de drie Walcherse gemeenteraden.