Meer
Publicatiedatum: 15-06-2017

Inhoud

Terug

1.016 Formuleren van integrale toekomstvisies voor de kernen

1.016 Formuleren van integrale toekomstvisies voor de kernen
Projectleider/budgethouder
Nuhaan- van Amelsfoort Denise
Portefeuillehouder
Melse J.

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 19-09-2013
Einddatum: 15-03-2017

In april 2013 besloot u om ook voor Biggekerke, Meliskerke, Westkapelle, Aagtekerke, Grijpskerke, Koudekerke, Oostkapelle en Gapinge dorpvisies te maken. Inmiddels wordt er in Biggekerke, Westkapelle, Aagtekerke en Koudekerke gewerkt aan een visie, veelal op initiatief van de dorpsraden. De dorpsvisie Aagtekerke is op 1 oktober 2015 aan uw raad aangeboden en Serooskerke wil deze ook in 2015 afronden.

De dorpsraad blijft eigenaar van de visie. De gemeente zal de visie als basis gebruiken voor de dialoog over het opstellen van gemeentelijk beleid (denk aan de Toekomstvisie Accommodatiebeleid, het gemeentelijk verkeer- en vervoerplan, het Omgevingsplan, de gemeentelijke Duurzaamheidsagenda). Als de dorpsraad dit wil, blijft de gemeente actief ondersteunen bij het tot uitvoering brengen van de plannen. Bijvoorbeeld door het opstellen van een uitvoeringsagenda. Want ook de uitvoering van het plan is “van, voor en door het dorp” en we willen samen met de inwoners op zoek naar mogelijkheden om deze projecten te realiseren, bijvoorbeeld via de Reserve leefbaarheid.

Zowel voor de gemeente als voor de dorpen is het zoeken naar een goede invulling van de nieuwe rol. De gemeente geeft advies en ondersteunt in het proces. Het overlaten aan de kernen betekent ook dat we weinig invloed hebben op het tempo en het eindresultaat.Toelichting

G
Kwaliteit

Alle visies zijn opgeleverd. Een aantal kernen hebben aangegeven dat zij (op dit moment) geen visie willen opstellen. Daarom is eind 2016 gestart met de afronding van het proces dorpsvisies en is besloten om een evaluatie op te starten om een voorstel te doen over:

-        het verloop van het proces en de leerpunten

-        de stand van zaken van uitvoering in de kernen

-        de eventuele gewenste gemeentelijke ondersteuning voor het vervolg

-        de besteding van het restantbudget.

31-01-2017

Alle visies zijn opgeleverd. Een aantal kernen hebben aangegeven dat zij (op dit moment) geen visie willen opstellen. Daarom is eind 2016 gestart met de afronding van het proces dorpsvisies en is besloten om een evaluatie op te starten om een voorstel te doen over:

-        het verloop van het proces en de leerpunten

-        de stand van zaken van uitvoering in de kernen

-        de eventuele gewenste gemeentelijke ondersteuning voor het vervolg

-        de besteding van het restantbudget.