Meer
Publicatiedatum: 15-06-2017

Inhoud

Terug

1.028 Woningen Zoutelande opgenomen in programma 2011-2021

1.028 Woningen Zoutelande opgenomen in programma 2011-2021
Projectleider/budgethouder
Reijnhoudt Han
Portefeuillehouder
Melse J.

Status
Doorlopend

Planning
Startdatum: 07-02-2013

De verkoop van bouwkavels in het uitbreidingsplan de Tienden II is begin 2013 gestart. Nagenoeg alle kavels zijn inmiddels verkocht of in optie uitgegeven. De verkoopopbrengsten zijn nodig voor het tekort van de grondexploitatie Westkapelseweg.  Het college zal gebruik maken van haar  wijzigingsbevoegdheid en de woonbestemming toekennen aan de plek die bedoeld was voor maatschappelijke doeleinden. Alleen de huisarts maakt gebruik van de maatschappelijke bestemming. Na de ruimtelijke procedure kunnen we ook hier nog bouwkavels uitgeven.Toelichting

G
Kwaliteit

In 2015 hebben we voor de tweede maal een winstneming kunnen doen op de verkopen van bouwkavels in De Tienden II te Zoutelande. Deze winstneming was nodig als dekking voor de exploitatie van de Westkapelseweg.  We verwachten in 2017 de laatste 4 bouwkavels uit te geven. De derde en laatste winstneming vindt plaats bij afsluiting van de grondexploitatie die we in 2018 verwachten.

13-02-2017

In 2015 hebben we voor de tweede maal een winstneming kunnen doen op de verkopen van bouwkavels in De Tienden II te Zoutelande. Deze winstneming was nodig als dekking voor de exploitatie van de Westkapelseweg.   We verwachten in 2017 de laatste 4 bouwkavels uit te geven .  De derde en laatste winstneming vindt plaats bij afsluiting van de grondexploitatie die we in 2018 verwachten.


13-02-2017

In 2015 hebben we voor de tweede maal een winstneming kunnen doen op de verkopen van bouwkavels in De Tienden II te Zoutelande. Deze winstneming was nodig als dekking voor de exploitatie van de Westkapelseweg.   We verwachten in 2017 de laatste 4 bouwkavels uit te geven .  De derde en laatste winstneming vindt plaats bij afsluiting van de grondexploitatie die we in 2018 verwachten.