Meer
Publicatiedatum: 15-06-2017

Inhoud

Terug

11.002 Actualiseren inkoop- en aanbestedingsbeleid

11.002 Actualiseren inkoop- en aanbestedingsbeleid
Projectleider/budgethouder
Kooijman Ashley
Ridderbos Geert
Portefeuillehouder
Molenaar R.M.A.

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 30-09-2015
Einddatum: 30-12-2016

Ons huidige inkoop- en aanbestedingsbeleid is gebaseerd op de aanbestedingswet 2012. Deze wet wordt in 2016 aangepast. Dit geeft ons aanleiding om het huidige inkoop- en aanbestedingsbeleid te evalueren en indien nodig aan te passen aan de nieuwe wet. Hierover leggen we een voorstel aan de raad voor. Ivm  vacature inkoopfunctionaris schuift dit door naar 2017.Toelichting

G
Kwaliteit

Ivm vacature beleidsmedewerker inkoop verschuiven we de evaluatie aanbestedings- en inkoopbeleid en leggen we nu in  2017 hierover besluitvorming aan de raad voor.