Meer
Publicatiedatum: 15-06-2017

Inhoud

Terug

2.005 Lichtmasten buiten de bebouwde kom overdragen aan het waterschap.

2.005 Lichtmasten buiten de bebouwde kom overdragen aan het waterschap.
Projectleider/budgethouder
Besuijen Ricky
Portefeuillehouder
Melse J.

Planning
Startdatum: 19-09-2013
Einddatum: 30-12-2020

Samen met andere gemeenten maken we afspraken over het overdragen van lichtmasten buiten de bebouwde kom aan de wegbeheerder (waterschap of provincie).Toelichting

O
Kwaliteit

De overdracht van lichtmasten aan de Provincie Zeeland heeft inmiddels plaatsgevonden. De overdracht van lichtmasten aan het waterschap Scheldestromen wordt in een breder kader Zeeuws breed bekeken. Hierbij ligt de focus vooral op de onderlinge taakverdeling in wegbeheer tussen de gemeenten aan de ene kant en het waterschap aan de andere kant.  Een belangrijk aandachtspunt is het afstemmen van beleid; waar wel en waar geen openbare verlichting. Er is in 2016 geen overeenstemming bereikt. Wordt in 2017 vervolgd.

 

16-02-2017

De overdracht van lichtmasten aan de Provincie Zeeland heeft inmiddels plaatsgevonden. De overdracht van lichtmasten aan het waterschap Scheldestromen wordt in een breder kader Zeeuws breed bekeken. Hierbij ligt de focus vooral op de onderlinge taakverdeling in wegbeheer tussen de gemeenten aan de ene kant een het waterschap aan de andere kant.  Een belangrijk aandachtspunt is het afstemmen van beleid; waar wel en waar geen openbare verlichting. Er is in 2016 geen overeenstemming bereikt. Wordt in 2017 vervolgd.

 


16-02-2017

De lijst van over te dragen lichtmasten is gereed. De overdracht van lichtmasten aan de provincie heeft inmiddels plaatsgevonden. De overdracht van lichtmasten aan het waterschap wordt in een breder kader Zeeuws breed bekeken. Hierbij ligt de focus vooral op de onderlinge taakverdeling in wegbeheer tussen de gemeenten aan de ene kant een het waterschap aan de andere kant.  Hierdoor is vertraging ontstaan.