Meer
Publicatiedatum: 15-06-2017

Inhoud

Terug

3.001 Uitvoeren economische agenda

3.001 Uitvoeren economische agenda
Projectleider/budgethouder
Bouziani Youssef
Bruin Nel, de
Portefeuillehouder
Melse J.

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2014
Einddatum: 30-12-2015

De gemeente heeft bij de economische ontwikkeling een faciliterende rol. De ontwikkeling van de economie wordt bepaald door de activiteiten van ondernemers en investeerders. De economische agenda is een praktische benadering van wat we binnenkort moeten doen en wat ons over enige tijd te wachten staat. Het is een plan voor detailhandel & horeca, toerisme & recreatie, duurzaamheid & innovatie, natuurlijk kapitaal, arbeidsmarkt & onderwijs, zorgeconomie en dienstverlening.Toelichting

De economische agenda uit 2014 behelst activiteiten op het gebied van detailhandel en horeca, toerisme, duurzaamheid en innovatie, natuurlijk kapitaal, arbeidsmarkt en onderwijs,  zorgeconomie en dienstverlening. Op al deze terreinen wordt doorlopend gewerkt. Voorbeelden zijn het ondernemersdossier, de Zeelandpas, het uitvoeringsprogramma toeristische Alliantie, snel internet, de Nieuwe Economische Dragers die zijn gerealiseerd en nog zullen komen, de nauwe samenwerking met de HZ in Science in residence, de inzet op reintegratie en social return on investment bij aanbestedingen.  De opzet van de economische agenda gaat veranderen; in de loop van 2017 volgt daarover informatie.

G
Kwaliteit
G
Tijd
G
Geld