Meer
Publicatiedatum: 15-06-2017

Inhoud

Terug

3.004 Herstructureren en revitaliseren bestaande bedrijventerreinen.

3.004 Herstructureren en revitaliseren bestaande bedrijventerreinen.
Projectleider/budgethouder
Bouziani Youssef
Bruin Nel, de
Reijnhoudt Han
Portefeuillehouder
Melse J.

Planning
Startdatum: 31-01-2015
Einddatum: 30-12-2017

We pakken de herstructurering van bestaande bedrijventerreinen op om de veroudering en verrommeling tegen te gaan en om kansen bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid of samenwerking te pakken. Basis vormt het plan Herstructurering bedrijventerreinen van eind 2016. Toelichting

G
Kwaliteit

Op 11 oktober 2016 stelde het college het concept bedrijventerreinenprogramma Veere vast. Vervolgens hebben we het concept voorgelegd aan de ondernemers op de bedrijventerreinen. Er was een goedbezochte bijeenkomst van de ondernemers. Hun reacties verwerken we in een uitvoeringsprogramma. Daarna stelt het college het programma definitief vast.

10-02-2017

Op 11 oktober 2016 stelde het college het concept bedrijventerreinenprogramma Veere vast. Vervolgens hebben we het concept voorgelegd aan de ondernemers op de bedrijventerreinen. Hun reacties verwerken in we in een uitvoeringsprogramma. Daarna stellen het programma definitief vast.