Meer
Publicatiedatum: 15-06-2018

Inhoud

Terug

3.009 Uitvoering budgetsubsidie VVV Zeeland 2016-2019

3.009 Uitvoering budgetsubsidie VVV Zeeland 2016-2019
Projectleider/budgethouder
Dekker René
Portefeuillehouder
Molenaar R.M.A.

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2014
Einddatum: 30-12-2019

In het nieuwe budgetsubsidiebesluit 2016-2019 voor de VVV Zeeland zijn op de Veerse situatie toegesneden prestatieafspraken opgenomen over het gastheerschap en de marketing/promotie. Aan de hand van begroting, jaarrekening en activiteitenplan vindt een evaluatie van de prestatieafspraken plaats.Toelichting

Aan de VVV Zeeland is voor de periode 2016-2019 een budgetsubsidie verleend.  De subsidie is bedoeld voor de uitvoering van het gastheerschap en de marketing/promotie van onze gemeente . Aan de budgetsubsidie zijn prestatie-afspraken verbonden.

Aan de hand van het Activiteitenplan, begroting en jaarrekening  beoordelen wij of uitvoering is gegeven aan de prestatie-afspraken. Wij hebben vastgesteld dat in 2016 hieraan uitvoering is gegeven.

G
Kwaliteit
13-02-2017

Aan de VVV Zeeland is voor de periode 2016-2019 een budgetsubsidie verleend.  De subsidie is bedoeld voor de uitvoering van het gastheerschap en de marketing/promotie van onze gemeente . Aan de budgetsubsidie zijn prestatie-afspraken verbonden.

Aan de hand van het Activiteitenplan, begroting en jaarrekening zullen wij beoordelen of is gegeven aan de prestatie-afspraken. Wij hebben vastgesteld dat in 2016 hieraan uitvoering is gegeven.


16-01-2017

Aan de VVV Zeeland is voor de periode 2016-2019 een budgetsubsidie verleend.  De subsidie is bedoeld voor de uitvoering van het gastheerschap en de marketing/promotie. Aan de budgetsubsidie zijn prestatie-afspraken verbonden.

Aan de hand van het Activiteitenplan, begroting en jaarrekening hebben wij in 2016 vastgesteld dat uitvoering is gegeven aan de prestatie-afspraken.


G
Tijd
G
Geld