Meer
Publicatiedatum: 15-06-2018

Inhoud

Terug

3.019 Bevorderen participatie jeugd aan muziekonderwijs

3.019 Bevorderen participatie jeugd aan muziekonderwijs
Projectleider/budgethouder
Cijsouw Suzan
Francke Ard-Jan
Portefeuillehouder
Molenaar R.M.A.

Planning
Startdatum: 31-01-2015
Einddatum: 30-06-2016

 De muziekschool is momenteel bezig met een nieuw beleidsplan. Een belangrijk doel in dit beleidsplan is de integratie van het muziekonderwijs in het basisonderwijs.. Daarnaast stimuleren we lokale initiatieven voor muziek in het basisonderwijs en brengen daarvoor verschillende partijen met elkaar in contact o.a. muziekverenigingen, muziekschool, kunsteducatie Walcheren en basisscholen.Toelichting

G
Kwaliteit

In 2016 werkte een projectgroep vanuit de Zeeuwse gemeenten en de Zeeuwse Muziekschool onder begeleiding van Berenschot aan het opstellen van een toekomstvisie. In het traject is de opbrengst vanuit de diverse doelgroepen en belanghebbenden (onder andere gemeenten, muziekverenigingen en scholen) meegenomen. De opbrengsten daarvan zijn meegenomen in de  toekomstvisie, die in concept is aangeboden aan het DB.  Duidelijk is dat de koers de komende jaren (nog) meer komt te liggen op muziekeducatie in het basisonderwijs.

Naast dit Zeeuwse traject, voerden wij op Veers niveau gesprekken met basisscholen, muziekverenigingen en de muziekschool om muziek in het basisonderwijs te bevorderen. In combinatie met de middelen de u beschikbaar stelde bij de Programmabegroting 2017 leidde dit tot het muziekproject Heel Veere Speelt. Dit is in oktober 2016 gestart op alle basisscholen in samenwerking met de muziekverenigingen en Zeeuwse Muziekschool. De eerste ervaringen van leerlingen, scholen en muziekverenigingen waren positief. In 2017 loopt het project door op de andere Veerse basisscholen.

17-01-2017

In 2016 werkte een projectgroep vanuit de Zeeuwse gemeenten en de Zeeuwse Muziekschool onder begeleiding van Berenschot aan het opstellen van een toekomstvisie. Er zijn enquêtes uitgezet onder diverse doelgroepen (bijvoorbeeld muziekverenigingen en scholen). Ook is er gesproken met de deelnemende gemeenten en is er in oktober  een symposium georganiseerd waarbij o.a. de gemeenteraden, muziekverenigingen, scholen en culturele instellingen zijn uitgenodigd. De opbrengsten daarvan zijn meegenomen in de  toekomstvisie, die in concept is aangeboden aan het DB.  Duidelijk is dat de koers de komende jaren (nog) meer komt te liggen op muziekeducatie in het basisonderwijs.

In   2016 voerden wij  gesprekken met basisscholen, muziekverenigingen en de muziekschool om muziek in het basisonderwijs te bevorderen. Doel is om met behulp van de middelen die u beschikbaar stelde bij de Programmabegroting 2017  een concreet muziekproject op alle basisscholen in samenwerking met de muziekverenigingen en de Zeeuwse Muziekschool te realiseren.  In oktober is dit project gestart op 6 van de Veerse basisscholen. 131 leerlingen kregen gedurende 10 weken muziekles en mochten een instrument uitkiezen.  De eerste ervaringen van leerlingen, scholen en muziekverenigingen zijn positief. In 2017 loopt het project door op de andere Veerse basisscholen.