Meer
Publicatiedatum: 15-06-2017

Inhoud

Terug

4.003 In kaart brengen gevolgen loslaten begrip “richting” in planning onderwijshuisvesting

4.003 In kaart brengen gevolgen loslaten begrip “richting” in planning onderwijshuisvesting
Projectleider/budgethouder
Israel Cora
Portefeuillehouder
Molenaar R.M.A.

Status
Niet gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2016

De staatssecretaris dient in het najaar van 2016 een wetsvoorstel in om het begrip "richting" los te laten in de planning van de onderwijshuisvesting. Dit betekent dat er meer ruimte komt voor het stichten van nieuwe scholen. In de toekomst kunnen ook scholen met een specifiek pedagogische grondslag worden gesticht. Dit heeft consequenties voor de gemeente, wij zijn verantwoordelijk voor het huisvesten van scholen. Ook voor het leerlingenvervoer kan dit consequenties hebben. De consequenties voor gemeenten brengen wij in kaart. Hierna passen wij eventueel bestaand beleid aan.Toelichting

De rijksoverheid heeft een concept-wettekst voor consultatie verspreid. De VNG gaat in overleg met het ministerie, met name over de gevolgen voor het leerlingenvervoer. Het is nog niet duidelijk wanneer dit voorstel in de Kamer behandeld wordt.

G
Kwaliteit
G
Tijd
G
Geld