Meer
Publicatiedatum: 15-06-2017

Inhoud

Terug

4.004 Realiseren multifunctioneel gebouw in Biggekerke

4.004 Realiseren multifunctioneel gebouw in Biggekerke
Projectleider/budgethouder
Cijsouw Suzan
Portefeuillehouder
Molenaar R.M.A.

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2014
Einddatum: 30-12-2017

In 2016 is de bouw van een multifunctionele accommodatie in Biggekerke voorbereid. We werken intensief samen met dorpsraad Biggekerke, Stichting Dorpscentrum, Primas-scholengroep en Woonburg. In 2017 staan de volgende onderdelen op de planning: vaststelling bestemmingsplan op 2 februari, hiervoor krijgt u een voorstel.  Sloopwerkzaamheden en bouwrijp maken van januari tot en met maart. In april start Woonburg met de bouw van de accommodatie. Afronding is gepland in januari 2018.Toelichting

G
Kwaliteit

Het dorpshuis is gesloopt en de school is verhuisd naar de tijdelijke huisvesting. In januari begint de sloop van de school. Daarna start het explosievenonderzoek en archeologisch onderzoek.
Het bestemmingsplan en bijbehorende exploitatieopzet   voor de accommodatie staat op de gemeenteraadsagenda van 2 februari 2017.  Het fine tunen van de begroting voor de bouw heeft meer tijd gekost dan verwacht.  We denken dat we nu pas in juni met de bouw kunnen starten i.p.v. april.  

O
Tijd

Een reële planning is nu oplevering van de accommodatie begin 2018.

G
Geld