Meer
Publicatiedatum: 15-06-2017

Inhoud

Terug

4.005 Harmoniseren kinderopvang en peuterspeelzaalwerk

4.005 Harmoniseren kinderopvang en peuterspeelzaalwerk
Projectleider/budgethouder
Israel Cora
Portefeuillehouder
Maas C.

Status
Niet gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2016

De rijksoverheid gaat verder met de harmonisatie van kinderopvang en peuterspeelzaalwerk. In het najaar van 2016 dient het kabinet hiervoor een wetsvoorstel in. Dit heeft consequenties voor het gemeentelijk peuterspeelzaalbeleid. Oude peuterspeelzalen verdwijnen, er komt 1 nieuwe vorm van opvang voor kinderen. De gemeentelijke verantwoordelijkheid beperkt zich dan tot het regelen van opvang voor kinderen van 1- verdieners of niet-werkende ouders. In 2017 brengen wij de consequenties in kaart en starten wij  het implementatietraject samen met Kinderopvang Walcheren. Doel is ruim voor 1 januari 2018 volledige harmonisatie.Toelichting

De wetswijziging is nog niet gepubliceerd. De ingangsdatum is vermoedelijk 1 januari 2018. Met Kinderopvang Walcheren is een proces afgesproken voor de voorbereiding. We proberen de harmonisatie zo snel mogelijk door te voeren, zodat ook Veerse ouders gebruik kunnen maken van de kinderopvangtoeslag.  Streefdatum is 1 april 2017. De bijdrage VVE wordt  weer met een jaar verlengd. Ook krijgen we extra geld voor scholing van de leidsters in de peuterspeelzalen.

Jaarrekening: Kinderopvang Walcheren zal per 1 juli 2017 de peuterspeelzalen en kinderopvang in Veere geharmoniseerd hebben.

G
Kwaliteit
G
Tijd
G
Geld