Meer
Publicatiedatum: 15-06-2017

Inhoud

Terug

5.002 Uitvoeren maatregelen tegen konijnenoverlast sportvelden tweede fase

5.002 Uitvoeren maatregelen tegen konijnenoverlast sportvelden tweede fase
Projectleider/budgethouder
Kaashoek Lisette
Portefeuillehouder
Maas C.

Status
Gereed

Planning
Startdatum: 31-12-2015
Einddatum: 14-09-2017

De afgelopen jaren is de overlast door konijnen op de sportvelden toegenomen. De konijnen graven in de velden en hierdoor ontstaan gevaarlijke situaties. We hebben in het verleden diverse maatregelen getroffen maar geen van deze maatregelen is voldoende geweest. Daarom gaan we rondom de  velden gaasafrasteringen plaatsen. In 2016 hebben we de hoofdvelden aangepakt. In de tweede fase in 2017 treffen we maatregelen aan de overige velden waar dit nodig is.

 Toelichting

G
Kwaliteit

We gaan de uitvoering eerste fase met de verenigingen in het eerste kwartaal 2017 evalueren, zodat we daarna de juiste maatregelen in de tweede fase kunnen treffen.

 

G
Tijd
G
Geld

De kosten eerste fase passen binnen de begroting 2016.