Meer
Publicatiedatum: 15-06-2017

Inhoud

Terug

5.003 Vaststellen werkplan politie

5.003 Vaststellen werkplan politie
Projectleider/budgethouder
Viergever Jeroen
Portefeuillehouder
Zwaag RJ, van der

Planning
Startdatum: 31-12-2014
Einddatum: 30-12-2019

Vaststellen van het werkplan van de politie, team Walcheren met de prioriteiten en inzet. In december leggen we dit ter kennisname aan u voor.Toelichting

G
Kwaliteit

We voeren nu de jaarschijf 2016 uit van het regionaalbeleidsplan en het daarop gebaseerde werkplan van de politie. . In de Basisteamdriehoek met Politie en OM volgen we de acties op dat gebied. Op basis van de resultaten 2016 en vooruitblik op 2017 maakt de politie een nieuw werkplan. In een bijeenkomst met de politie  in het 1e kwartaal 2017  wisselen we daarover van gedachten.