Meer
Publicatiedatum: 15-06-2017

Inhoud

Terug

5.010 Deelname aan Zeeuws Archief

5.010 Deelname aan Zeeuws Archief
Projectleider/budgethouder
Cijsouw Suzan
Francke Ard-Jan
Portefeuillehouder
Molenaar R.M.A.

Status
Doorlopend

Planning
Startdatum: 28-02-2015
Einddatum: 30-06-2016

Het Zeeuws Archief beheert de gemeentelijke archieven en de historische (kunst)collectie. Verder organiseert het Zeeuws Archief activiteiten om de toegankelijkheid van de collectie te bevorderen. Zoals is vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling leggen we jaarlijks de begroting voor het komende jaar, de kadernota en de jaarrekening van het afgelopen jaar aan u voor.

 Toelichting

G
Kwaliteit

Het Zeeuws Archief voerde ook in 2016 de taken voor ons uit zoals in de GR staat onder andere op het gebied van ontsluiting, beheer en behoud van archieven en onze kunstcollectie. In mei 2016 stemde u in met de jaarrekening 2015 en in juli met de conceptbegroting 2017. 2016 stond in het teken van een nieuw meerjarig beleidsplan dat is vastgesteld door het AB. Speerpunt uit dit nieuwe beleidsplan is de aansluiting op het e-depot. In 2016 zijn daarvoor de nodige stappen gezet met als doel om informatie digitaal toegankelijk te maken en uit te wisselen. Het Zeeuws Archief trok hierin nauw op met de VZG.

17-01-2017

Het Zeeuws Archief voerde ook in 2016 de taken voor ons uit zoals in de GR staat onder andere op het gebied van ontsluiting, beheer en behoud van archieven en onze kunstcollectie. In mei 2016 stemde u in met de jaarrekening 2015 en in juli met de conceptbegroting 2017. 2016 stond in het teken van een nieuw meerjarig beleidsplan dat is vastgesteld door het AB. Speerpunt uit dit nieuwe beleidsplan is de aansluiting op het e-depot. In 2016 zijn daarvoor de nodige stappen gezet met als doel om informatie digitaal toegankelijk te maken en uit te wisselen. Het Zeeuws Archief trok hierin nauw op met de VZG.


17-01-2017

test

 


G
Tijd

In de vergadering van mei stemde u in met de jaarrekening 2015 van het Zeeuws Archief. In de raadsvergadering van 7 juli heeft u besloten om een positieve zienswijze af te geven aan het DB van het Zeeuws Archief over de 1e begrotingswijziging 2016 en de conceptbegroting 2017.

O
Geld

Bij de behandeling van de meerjarenbegroting in juli 2016 bleek dat er structurele tekorten onstaan als direct gevolg van het opzeggen van de huur van depotruimte door de rechtbank. Gemeente Veere draagt voor een relatief klein deel bij in het tekort (3%). U stemde in met ons voorstel om daarin onze verantwoordelijkheid te nemen een positieve zienswijze af te geven aan het Zeeuws Archief.