Meer
Publicatiedatum: 15-06-2017

Inhoud

Terug

5.014 Uitvoeren kwaliteitsinspectie groen

5.014 Uitvoeren kwaliteitsinspectie groen
Projectleider/budgethouder
Ven Eelco, van der
Zande Huub, van de
Portefeuillehouder
Melse J.

Planning
Startdatum: 19-09-2013
Einddatum: 30-12-2018

Aan de hand van het kwaliteitshandboek inspecteren we tweemaal per jaar de openbare ruimte en het groen. Daarnaast houden we samen met dorps- en stadsraden schouwrondes.Toelichting

G
Kwaliteit

De controles hebben plaatsgevonden in juni en september.

16-02-2017

De controles hebben plaatsgevonden in juni en september.