Meer
Publicatiedatum: 15-06-2017

Inhoud

Terug

5.019 Uitvoeren strandexploitatie SSV 2014 tot en met 2017

5.019 Uitvoeren strandexploitatie SSV 2014 tot en met 2017
Projectleider/budgethouder
Dekker René
Kluijfhout Piet
Portefeuillehouder
Molenaar R.M.A.

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-03-2014
Einddatum: 30-12-2018

Het Veerse strand is onderdeel van het toeristisch product. Dit moet dus tip-top in orde zijn. Het beheer, onderhoud, exploitatie en bewaking van het strand en duingebied is opgedragen aan de Stichting Strandexploitatie Veere (SSV). Hierover zijn voor de periode 2016 t/m 2017 prestatie-afspraken gemaakt. Denk hierbij aan de Blauwe Vlag en het Schoonste strand . Samen met de SSV dringen we aan  op zandsuppleties. Niet alleen voor de veiligheid maar ook voor recreatie en toerisme. Bij de goedkeuring van de SSV begroting en jaarrekening vindt een evaluatie van de prestatieafspraken in de inbestedingsopdracht plaats.

 

 Toelichting

G
Kwaliteit

Wij hebben in 2016 vastgesteld dat de SSV uitvoering heeft gegeven aan de prestatieafspraken, zoals wij die hebben opgenomen in de Inbestedingsopdracht 2014-2018.

16-01-2017

Ook in 2016 heeft de SSV weer uitvoering gegeven aan de prestatieafspraken, zoals die in de inbestedingsopdracht 2014-2018 zijn opgenomen.

Het strand van Oostkapelle is in 2016 onderscheiden met de titel Schoonste Strand van Nederland.


G
Tijd

Inbestedingsopdracht heeft een looptijd tot 31 december 2017.

G
Geld

Budgetafspraken zijn geregeld in de inbestedingsopdracht 2014-2018.