Meer
Publicatiedatum: 15-06-2017

Inhoud

Terug

5.021 Uitvoeren project Mooi Veere

5.021 Uitvoeren project Mooi Veere
Projectleider/budgethouder
Graaf Jos, van de
Portefeuillehouder
Melse J.

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2014
Einddatum: 30-12-2019

Ieder jaar bezoeken we één of meer bedrijventerreinen waarbij we controleren op orde en netheid.

Daarnaast blijft het terugdringen van allerlei borden een aandachtspunt. Met de Provincie en waterschap zijn afspraken gemaakt om ook buiten de bebouwde kom het aantal borden te verminderen. Binnen de kernen pakken we dat zelf op.

Verder treedt  het cluster Toezicht &Handhaving ad hoc op tegen allerlei vormen van verrommeling, te weten, autowrakken, caravans, containers, afvalstoffen etc.Toelichting

Op het bedrijventerrein aan de Schoolstraat zijn in 2016 de laatste puntjes op de I gezet en is de controle afgerond. Het bedrijventerrein Karreveld Koudekerke is in 2016 bezocht en de ondernemers hebben een brief ontvangen over de orde en netheid op het terrein en het verzoek dit op te ruimen. Op dit  industrieterrein is behoorlijk opgeruimd.

G
Kwaliteit
16-02-2017

Het bedrijventerrein Karreveld Koudekerke is in 2016 in kaart gebracht en de ondernemers hebben een brief ontvangen over de orde en netheid op het terrein en het verzoek dit op te ruimen. Op het industrieterrein is al heel wat opgeruimd. Er is nog overleg of er verwijzingsborden kunnen worden geplaatst. 


16-02-2017

Het bedrijventerrein Karreveld Koudekerke is in kaart gebracht en de ondernemers hebben een brief ontvangen over de orde en netheid op het terrein en het verzoek dit op te ruimen. Er is sinds die tijd al heel wat opgeruimd. Er wordt nog  overlegd of er verwijzingsborden kunnen worden geplaatst.    In 2017 volgt eerst het bedrijventerrein van Zoutelande omdat het daar een bende is.   


G
Tijd
G
Geld