Meer
Publicatiedatum: 15-06-2017

Inhoud

Terug

5.022 Tegengaan storende elementen in buitengebied

5.022 Tegengaan storende elementen in buitengebied
Projectleider/budgethouder
Louwerse Ella
Portefeuillehouder
Melse J.

Planning
Startdatum: 14-06-2015

Storende elementen en verrommelingslocaties ruimen we op. Dat kunnen grote loodsen in het buitengebied zijn maar ook entrees van de dorpen en de dorpsranden. Als zich dat voordoet bieden wij u een voorstel aan.

We stellen (voor dit in de Landschapsvisie 2009 opgenomen project) een plan van aanpak op met o.a. criteria voor de uitvoering van projecten.Toelichting

G
Kwaliteit

In 2016 hebben zich geen situaties voorgedaan waarbij het noodzakelijk was tot verwijdering van storende elementen en verrommelingslocaties over te gaan.

Het opstellen van een plan van aanpak heeft daardoor nog niet plaatsgevonden.

 

09-02-2017

In 2016 hebben zich geen situaties voorgedaan waarbij het noodzakelijk was tot verwijdering van storende elementen en verrommelingslocaties over te gaan.