Meer
Publicatiedatum: 15-06-2017

Inhoud

Terug

5.023 Afstoten Trimbos

5.023 Afstoten Trimbos
Projectleider/budgethouder
Louwerse Ella
Portefeuillehouder
Melse J.

Planning
Startdatum: 31-12-2013
Einddatum: 31-12-2017

Het Trimbos tussen Aagtekerke en Grijpskerke heeft zijn functie verloren. Het onderhoud is inmiddels geminimaliseerd.  De volgende stap is gezet.  De vraag hierbij is of het perceel een andere functie kan krijgen en of we het kunnen afstoten. De resultaten van dit onderzoek hebben we op 5 juli 2016 aan de gemeenteraad voorgelegd. De verdere uitwerking vindt momenteel plaats.Toelichting

G
Kwaliteit

In de vergadering van 5 juli 2016 hebben we de gemeenteraad geïnformeerd over de eigendomssituatie (het eigendom moet overgezet worden naar de gemeente) en de mogelijkheid tot verhuur van het Trimbos ten behoeve van het opstarten van een survivalvereniging in het Trimbos. Momenteel vindt verder overleg plaats met survivalvereniging en de tennisclub Walcheren die aan de Kelderweg gevestigd is..