Meer
Publicatiedatum: 15-06-2017

Inhoud

Terug

6.002 Rapporteren over doorontwikkeling van de toegang tot zorg en ondersteuning

6.002 Rapporteren over doorontwikkeling van de toegang tot zorg en ondersteuning
Projectleider/budgethouder
Brauwer-Koevoets Marga, de
Francke Ard-Jan
Heijde Arno, van der
Perdon René
Portefeuillehouder
Maas C.

Planning
Startdatum: 31-12-2015
Einddatum: 30-12-2017

In 2017 vindt doorontwikkeling plaats van de front- en back office van Porthos en de samenwerking met andere partijen. In het bijzonder gaat aandacht uit naar de samenwerking met Orionis Walcheren via het project ‘Entry’ . Ook de gebiedsteams ontwikkelen we verder door. Met de kwartaalrapportages, begroting en jaarrekening volgen we de ontwikkelingen binnen en in de samenwerking met Porthos en sturen we daar waar nodig bij.Toelichting

G
Kwaliteit

In 2016 werkten Porthos en Orionis samen via het project ‘Entry’ om de werkwijze in de toegang op elkaar af te stemmen.

Als gevolg van evaluatiegesprekken met medewerkers en de toepassing van de Zelfredzaamheidsmatrix besloten wij om de Gebiedsteams verder door te ontwikkelen. Het aantal gebiedsteams is teruggebracht van 10 naar 4, maar de werkwijze zelf blijft voortdurend in ontwikkeling.

In juli 2016 stelde u het plan Integrale Schuldhulpverlening vast waarbij de samenwerking tussen Porthos, Orionis, MWW en Humanitas een speerpunt is.

Als gastgemeente vroegen wij BMC een rapport te maken om de bedrijfsvoering van Porthos door te lichten. Dit rapport presenteerden wij in oktober 2016. Naar aanleiding van dit rapport stemde u in met ons voorstel voor (tijdelijke) formatie-uitbreiding bij Porthos. Dit was mede de aanleiding voor een discussie in de drie gemeenteraden over de herpositionering van Porthos. Besluitvorming daarover vindt plaats in 2017.

Het ondersteuningsplan is een belangrijk onderdeel van de Pentekening. In 2015 stelden de zorgaanbieders de ondersteuningsplannen op. In 2016 deed Porthos dit en werd aan de zorgaanbieders gevraagd welke inzet nodig is om de doelen uit het ondersteuningsplan te halen.

14-02-2017

In 2016 werkten Porthos en Orionis samen via het project ‘Entry’ om de werkwijze in de toegang op elkaar af te stemmen.

 

Als gevolg van evaluatiegesprekken met medewerkers en de toepassing van de Zelfredzaamheidsmatrix besloten wij om de Gebiedsteams verder door te ontwikkelen. Het aantal gebiedsteams is teruggebracht van 10 naar 4, maar de werkwijze zelf blijft voortdurend in ontwikkeling.

 

In juli 2016 stelde u het plan Integrale Schuldhulpverlening vast waarbij de samenwerking tussen Porthos, Orionis, MWW en Humanitas een speerpunt is.

 

Als gastgemeente vroegen wij BMC een rapport te maken om de bedrijfsvoering van Porthos door te lichten. Dit rapport presenteerden wij in oktober 2016. Naar aanleiding van dit rapport stemde u in met ons voorstel voor (tijdelijke) formatie-uitbreiding bij Porthos. Dit was mede de aanleiding voor een discussie in de drie gemeenteraden over de herpositionering van Porthos. Besluitvorming daarover vindt plaats in 2017.

 

Het ondersteuningsplan is een belangrijk onderdeel van de Pentekening. In 2015 stelden de zorgaanbieders de ondersteuningsplannen op. In 2016 deed Porthos dit en werd aan de zorgaanbieders gevraagd welke inzet nodig is om de doelen uit het ondersteuningsplan te halen.


14-02-2017

Het advies overhead van de werkgroep is beschikbaar  en is door de colleges van de drie gemeenten behandeld. Daaruit vloeit  een begrotingswijziging voort voor de samenwerking Porthos die deze zomer voorbereid wordt.

 

BMC is door de gemeente Veere ingehuurd om de bedrijfsvoering van Porthos door te lichten. De uitkomsten hiervan zijn vertaald in een advies aan de Walcherse colleges om o.a. de formatie structureel uit te breiden. 

 

De werkzaamheden van het PGB-team zijn afgerond. De resultaten zullen beschreven worden in een memo aan de raad.

 

Het ondersteuningsplan is een belangrijk onderdeel van de Pentekening. In 2015 stelden de zorgaanbieders de ondersteuningsplannen op. In 2016 doet Porthos dit. Aan de zorgaanbieder wordt gevraagd welke inzet nodig is om de doelen uit het ondersteuningsplan te halen.

 

Vanaf 1 mei 2016 is het aantal gebiedsteams teruggebracht tot vier gebiedsteams.  Het gebiedsteam voor Veere is samengevoegd met die van Middelburg Noord-West.  In dit gebiedsteam is 16 uur extra subsidie aan het Maatschappelijk Werk Walcheren  beschikbaar gesteld om de Veerse inwoners te ondersteunen. Hiervoor is structureel € 22.000 van het budget voor MWW vanuit de kadernota 2016 besteed.  

 

Uit het rapport van BMC over de bedrijfsvoering van Porthos blijkt dat de formatie uitgebreid dient te worden. Momenteel wordt de besluitvorming in de drie gemeenten voorbereid.

In 2016 is het aantal gebiedsteams bepaald op vier: twee in Vlissingen, één voor Middelburg en één voor Middelburg Noord-West en Veere.