Meer
Publicatiedatum: 15-06-2017

Inhoud

Terug

6.004 Uitwerking raamovereenkomst verpakkingen

6.004 Uitwerking raamovereenkomst verpakkingen
Projectleider/budgethouder
Louwerse Harry
Portefeuillehouder
Melse J.

Planning
Startdatum: 31-12-2014
Einddatum: 30-12-2016

De consequenties en keuzemogelijkheden van de raamovereenkomst verpakkingen 2013-2022 brengen we in beeld.Toelichting

G
Kwaliteit

Op 1 januari 2016 is gestart met de gescheiden inzameling van de drankenkartons. 

In juni zijn perscontainers geplaatst en in gebruik genomen.  Bestrating rond containers wordt in maart 2017 hersteld. 

16-02-2017

Op 1 januari 2016 is gestart met de gescheiden inzameling van de dranken kartons. 

In juni zijn perscontainers geplaatst en in gebruik genomen.  Bestrating rond containers wordt in maart 2017 hersteld. 


16-02-2017

Op 1 januari 2016 is gestart met de gescheiden inzameling van de dranken kartons. 

In juni zijn perscontainers geplaatst en in gebruik genomen.  Bestrating rond containers wordt in maart hersteld.