Meer
Publicatiedatum: 15-06-2017

Inhoud

Terug

6.005 Verbeteren digitale dienstverlening afvalinzameling

6.005 Verbeteren digitale dienstverlening afvalinzameling
Projectleider/budgethouder
Louwerse Harry
Portefeuillehouder
Melse J.

Planning
Startdatum: 28-02-2015
Einddatum: 30-12-2016

 We gaan de  processen digitaliseren. Hierdoor verminderen we de administratieve last en voorkomen we fouten.Toelichting

G
Kwaliteit

Betrokken partijen hebben in 2016  afspraken gemaakt over de wijze waarop de koppeling met de Makelaarsuite voor het opvragen van persoons- en adresgegeven uit het gegevensmagazijn moet plaatsvinden. De koppeling van de niet permanent bewoonde woningen is  getest , maar leverde nog diverse problemen op.

In 2017 volgt de fase voor directe raadpleging van burgers via "mijn Veere".

01-03-2017

Betrokken partijen hebben in 2016  afspraken gemaakt over de wijze waarop de koppeling met de Makelaarsuite voor het opvragen van persoons- en adresgegeven uit het gegevensmagazijn moet plaatsvinden.  De koppeling van de niet permanent bewoonde woningen  is  getest , maar leverde nog diverse problemen op.

In 2017 volgt de fase voor directe raadpleging van burgers via "mijn Veere".


16-02-2017

Betrokken partijen hebben in 2016  afspraken gemaakt over de wijze waarop de koppeling met de Makelaarsuite voor het opvragen van persoons- en adresgegeven uit het gegevensmagazijn moet plaatsvinden. . De koppelingen van de niet permanent bewoonde woningen  is  getest , maar leverde nog diverse problemen op.

In 2017 volgt de fase voor directe raadpleging van burgers via "mijn Veere".