Meer
Publicatiedatum: 15-06-2017

Inhoud

Terug

6.015 Opstellen van het duurzaamheidsplan 2017-2020

6.015 Opstellen van het duurzaamheidsplan 2017-2020
Projectleider/budgethouder
Minderhoud Mark
Portefeuillehouder
Melse J.

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 30-09-2015

Ons huidige Duurzaamheidsplan (milieubeleidsplan) loopt tot en met 2016. Voor 2017 t/m 2020 maken we een nieuw Duurzaamheidsplan.Toelichting

G
Kwaliteit

Duurzaamheidsplan is op 15-12-2016 door de gemeenteraad vastgesteld.  De wethouder heeft hierbij toegezegd dat de gemeenteraad tijdens de  raadsbijeenkomst in het eerste kwartaal van 2017 wordt bijgepraat over de uitvoering van het duurzaamheidsplan.

Hierbij komen aanbod: nulmeting, monitoring, aanjaagfunctie en duurzaamheidsagenda.

Daarnaast komen er voorstellen voor de motie 'investering in duurzaamheid/energiecoöperatie' en 'energieneutraal bouwen maximaal stimuleren'.