Meer
Publicatiedatum: 15-06-2017

Inhoud

Terug

6.016 Opstellen, uitvoeren en evalueren duurzaamheidsagenda

6.016 Opstellen, uitvoeren en evalueren duurzaamheidsagenda
Projectleider/budgethouder
Minderhoud Mark
Portefeuillehouder
Melse J.

Status
Doorlopend

Planning
Startdatum: 31-01-2015

We verwerken de visie en de doelen uit het Duurzaamheidsplan in een jaarlijkse Duurzaamheidsagenda. Hierin staan concrete actiepunten. Toelichting

G
Kwaliteit

Zie 6.015

30-01-2017

Duurzaamheidsplan is op 15-12-2016 door de gemeenteraad vastgesteld.  De wethouder heeft hierbij toegezegd dat de gemeenteraad tijdens de  raadsbijeenkomst in het eerste kwartaal van 2017 wordt bijgepraat over de uitvoering van het duurzaamheidsplan.

Hierbij komen aanbod: nulmeting, monitoring, aanjaagfunctie en duurzaamheidsagenda.

Daarnaast komen er voorstellen voor de motie 'investering in duurzaamheid/energiecoöperatie' en 'energieneutraal bouwen maximaal stimuleren'.