Meer
Publicatiedatum: 15-06-2017

Inhoud

Terug

6.018 Vergroten aandeel duurzaam opgewekte energie

6.018 Vergroten aandeel duurzaam opgewekte energie
Projectleider/budgethouder
Minderhoud Mark
Portefeuillehouder
Melse J.

Status
Doorlopend

Planning
Startdatum: 31-12-2014

Initiatieven binnen de gemeente Veere voor het vergroten van het aandeel duurzaam opgewekte energie (uitgezonderd Windenergie op Neeltje Jans)Toelichting

G
Kwaliteit

Om te komen tot een Energieneutrale organisatie in 2030 en een Enegieneutrale gemeente Veere in 2050 is één van de speerpunten het vergroten van het aandeel duurzame energie (Route 8 van het duurzaamheidsplan).

In 2016 zijn hiervoor de volgende projecten in gang gezet:

- Gemeentehuis gasloos maken d.m.v. luchtwarmtepomp

- Gemeenteloods energieneutraal

- Haalbaarheidsstudie Energieneutraal Koudekerke icm zonnepark

- Windmolen Neeltje Jans

Jaarlijks zal opwekking duurzame energie een parameter zijn in de monitoring.