Meer
Publicatiedatum: 15-06-2017

Inhoud

Terug

7.003 Deelnemen samenwerkingsverband SAZ

7.003 Deelnemen samenwerkingsverband SAZ
Projectleider/budgethouder
Bosman Rens
Portefeuillehouder
Melse J.

Planning
Startdatum: 21-10-2013

Deelnemen aan het samenwerkingsverband in de afvalwaterketen (SAZ) waarin alle Zeeuwse gemeenten, waterschap en provincie  vertegenwoordigd zijn. Door kennisuitwisseling en operationele samenwerking proberen we de kostenstijging voor de riolering te beperken.Toelichting

G
Kwaliteit

In 2016 was de gemeente Veere binnen het samenwerkingsverband SAZ  betrokken bij de werkgroepen riolering buitengebied en rioolvreemd water. De regelgeving voor de riolering buitengebied is inmiddels weer actueel.

Het onderzoek naar rioolvreemd water is opgepakt. Rioolvreemd water is water dat niet thuishoort in de riolering. Onderzocht wordt waar rioolvreemd water vandaan komt.  Als we de hoeveelheid rioolvreemd water kunnen verminderen, heeft dat voordelen voor de effectiviteit van het stelsel en de zuivering en zal leiden tot een aanzienlijke kostenreductie.  In 2017 wordt dit onderzoek afgerond.

Binnen de gemeente Veere draait het rioolgemaal-beheersysteem voor heel Walcheren en Schouwen. Dit levert een aanzienlijke tijds- en kostenbesparing op. 

 

 

 

15-02-2017

In 2016 was de gemeente Veere binnen het samenwerkingsverband SAZ  betrokken in de werkgroepen riolering buitengebied en rioolvreemd water. De regelgeving voor de riolering buitengebied is inmiddels weer actueel.

Het onderzoek naar rioolvreemd water is opgepakt. Rioolvreemd water is water dat niet thuis hoort in de riolering. Onderzocht wordt waar rioolvreemd water vandaan komt.  Als we de hoeveelheid rioolvreemd water kunnen verminderen heeft dat voordelen voor de effectiviteit van het stelsel en de zuivering en zal leiden tot een aanzienlijke kostenreductie.  In 2017 wordt dit onderzoek afgerond.

Binnen de gemeente Veere draait het rioolgemaal-beheersysteem voor heel Walcheren en Schouwen. Dit levert een aanzienlijke tijds- en kostenbesparing op.