Meer
Publicatiedatum: 15-06-2017

Inhoud

Terug

7.005 Uitvoeren onderzoeken en maatregelen voor het beperken van wateroverlast

7.005 Uitvoeren onderzoeken en maatregelen voor het beperken van wateroverlast
Projectleider/budgethouder
Bosman Rens
Portefeuillehouder
Melse J.

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2013
Einddatum: 30-12-2019

Op plaatsen waar regelmatig wateroverlast optreedt, voeren we onderzoek uit en nemen waar nodig - en mogelijk- maatregelen in de openbare ruimte om de overlast te verminderen.  Dit combineren we zoveel mogelijk met andere werkzaamheden in de openbare ruimte om kosten te besparen. We stimuleren dat inwoners ook zelf maatregelen nemen om overlast en schade te beperken.Toelichting

G
Kwaliteit

Met name  in de kern Westkapelle treedt regelmatig wateroverlast op.  Om de overlast in de toekomst te verminderen is een maatregelenpakket opgesteld. In 2016 zijn hieruit de overstort met toevoerleidingen aan de noordzijde van Westkapelle verruimd en is in de omgeving van de Utrechtsestraat de riolering vervangen en een regenwaterriool aangebracht. In 2017 zal een vervolg worden gegeven aan uitvoering van de maatregelen.

Voor de overige kernen is onderzocht waar in de toekomst knelpunten met wateroverlast kunnen ontstaan. In combinatie met ruimtelijke ontwikkelingen of onderhoudswerkzaamheden in die betreffende omgeving, kunnen we wellicht maatregelen nemen om toekomstige overlast te voorkomen.

16-02-2017

Met name  in de kern Westkapelle treedt regelmatig wateroverlast op.  Om de overlast in de toekomst te verminderen is een maatregelenpakket opgesteld. In 2016 zijn hieruit de overstort met toevoerleidingen aan de noordzijde van Westkapelle verruimd en is in de omgeving van de Utrechtsestraat de riolering vervangen en is een regenwaterriool aangebracht. In 2017 zal een vervolg worden gegeven aan uitvoering van de maatregelen.

Voor de overige kernen is onderzocht waar in de toekomst knelpunten met wateroverlast kunnen ontstaan. In combinatie met ruimtelijke ontwikkelingen of onderhoudswerkzaamheden in die betreffende omgeving kunnen we wellicht maatregelen nemen om toekomstige overlast tegen te gaan.


G
Tijd

Zie kwaliteit.

G
Geld

De Raad heeft ingestemd met het GRP 2015-2019. Hierin zijn middelen opgenomen voor onderzoek en treffen van maatregelen om wateroverlast te beperken.