Meer
Publicatiedatum: 15-06-2017

Inhoud

Terug

7.006 Zeggenschap uitoefenen bij Delta N.V.

7.006 Zeggenschap uitoefenen bij Delta N.V.
Portefeuillehouder
Molenaar R.M.A.

Status
Doorlopend

Planning
Startdatum: 31-12-2014

We hebben 2,79% van de aandelen van Delta N.V.. Alle overige aandelen zijn in  handen van andere lagere overheden. Dit percentage geeft de mate van zeggenschap aan in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Vanaf 2016 ramen we geen structureel dividend meer in de begroting. In het vervolg ramen we een dividenduitkering (achteraf) op het moment als de aandeelhoudersvergadering een besluit heeft genomen over een dividenduitkering. 

In de door de raad vastgestelde  aandeelhoudersstrategie is het doel en de legitimatie van publiek aandeelhouderschap als volgt gedefinieerd:

- waarborgen wettelijk gedefinieerde publieke belangen (Evides, DNWB, EPZ);

- duurzame werkgelegenheid in Zeeland.

Daarbij gelden als algemene doelstellingen voor publiek aandeelhouderschap:

- een risicoprofiel passend bij een publieke aandeelhouder;

- een marktconform financieel; rendement dat in goede verhouding staat tot het risicoprofiel.

Dit is het kader waarbinnen we de ontwikkelingen, onder andere naar aanleiding van de uitspraak van Hoge raad over de Splitsingswet,  volgen bij Delta.Toelichting

G
Kwaliteit

Zie toelichting doelstelling.