Meer
Publicatiedatum: 15-06-2017

Inhoud

Terug

7.010 Deelname aan Openbaar Lichaam Afvalverwijdering Zeeland (OLAZ)

7.010 Deelname aan Openbaar Lichaam Afvalverwijdering Zeeland (OLAZ)
Projectleider/budgethouder
Louwerse Harry
Portefeuillehouder
Melse J.

Planning
Startdatum: 31-12-2015
Einddatum: 30-12-2016

Het OLAZ behartigt de belangen van de Zeeuwse gemeenten op het gebied van afvalverwijdering en -verwerking.

Het OLAZ stelt elke bestuursperiode een beleidsprogramma vast. We oefenen invloed uit via zienswijzen op begroting en -jaarrekening. We leggen in mei deze stukken voor.  Toelichting

G
Kwaliteit

De financiële jaarstukken zijn op 26 mei 2016 in de raad behandeld. Het Algemeen bestuur van het OLAZ heeft de jaarstukken vastgesteld op 30 juni 2016. 

16-02-2017

De financiële jaarstukken zijn  op 26 mei 2016 in de raad behandeld. Het Algemeen bestuur van het OLAZ heeft de jaarstukken vastgesteld op 30 juni 2016.