Meer
Publicatiedatum: 15-06-2017

Inhoud

Terug

7.012 Uitbreiding begraafcapaciteit Koudekerke en Domburg

7.012 Uitbreiding begraafcapaciteit Koudekerke en Domburg
Projectleider/budgethouder
Ven Eelco, van der
Zande Huub, van de
Portefeuillehouder
Melse J.

Planning
Startdatum: 31-03-2014
Einddatum: 30-12-2018

In Koudekerke en Domburg ontstaat gebrek aan grafruimte. In 2015 zijn we daarom gestart met de planvorming uitbreiding van de capaciteit op deze begraafplaatsen. In januari 2016 nam uw raad een besluit over de wijze van uitbreiden, de planning en is krediet ter beschikking gesteld.   

In Domburg is gekozen voor uitbreiding van de begraafplaats. De grond voor de uitbreiding is nog niet verworven, naar verwachting gebeurt dit in de loop van 2017. Zodra de grond is verworven realiseren we de noodzakelijke ophoging. De opgebrachte grond moet zeker nog een jaar nazakken voordat we met de realisatie kunnen starten. 

In Koudekerke is de keuze gevallen op het verhogen van een bestaand grafveld. Dit betekent dat we een aantal grafmonumenten moeten verwijderen en als de nabestaanden dat wensen op dezelfde plek (maar wat hoger) weer terugplaatsen. We nemen de tijd om uitgebreid te communiceren, waarmee we willen voorkomen dat nabestaanden worden verrast met veranderingen op de begraafplaats. Dit traject ronden we af in 2018 en daarna starten we met de realisatie.

 Toelichting

G
Kwaliteit

In de raad van januari  2016 is krediet beschikbaar gesteld voor de uitbreiding van de begraafplaatsen in Koudekerke en Domburg.  In 2016 is  gestart met de voorbereidingen voor uitvoering. Communicatie is een belangrijk onderdeel van de verdere voorbereidingen. Voor Koudekerke is daarom ruim de tijd genomen e.e.a. goed met alle betrokkenen te communiceren.  In dat kader zijn er in 2016 op de begraafplaats borden geplaatst.  De daadwerkelijke uitvoering start in 2018. In Domburg zouden we direct na verwerving van de grond starten met de ophoging, zodat de grond voldoende tijd heeft om na te zakken. De verwerving is in 2106 nog niet afgerond.

 

 

  

16-02-2017

In de raad van januari  2016 is  krediet beschikbaar gesteld voor de uitbreiding van de begraafplaatsen in Koudekerke en Domburg.  In 2016 is  gestart met de voorbereidingen voor uitvoering. Communicatie is een belangrijk onderdeel van de verdere voorbereidingen. Voor Koudekerke is daarom ruim de tijd genomen e.e.a. goed met alle betrokkenen te communiceren.  In dat kader zijn er in 2016 op de begraafplaats borden geplaatst.  De daadwerkelijk uitvoering start in 2018. In Domburg zouden we direct na verwerving van de grond starten met de ophoging, zodat de grond voldoende tijd heeft om na te zakken. De verwerving is in 2106 nog niet afgerond.