Meer
Publicatiedatum: 15-06-2017

Inhoud

Terug

8.002 Actualiseren beheerplan wegen

8.002 Actualiseren beheerplan wegen
Projectleider/budgethouder
Besuijen Ricky
Zande Huub, van de
Portefeuillehouder
Melse J.

Planning
Startdatum: 31-12-2015
Einddatum: 30-12-2016

Het vorige beheerplan wegen had een looptijd tot 2017. In 2016 is het plan daarom geactualiseerd. In oktober heeft de raad, onder voorbehoud van de goedkeuring van de begroting, met het  wegenbeheerplan  2017 - 2021 ingestemd. In november 2016 is de begroting vastgesteld.Toelichting

G
Kwaliteit

Het beheerplan wegen is geactualiseerd en in oktober 2016 door de raad vastgesteld.

16-02-2017

Het beheerplan wegen is geactualiseerd en in oktober door de raad vastgesteld.