Meer
Publicatiedatum: 15-06-2017

Inhoud

Terug

8.003 Herontwikkelen van het Singelgebied Domburg

8.003 Herontwikkelen van het Singelgebied Domburg
Projectleider/budgethouder
Karman Quirien
Portefeuillehouder
Melse J.

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2015

Integraal creëren van een ruimtelijke totaaloplossing voor het singelgebied. Invulling is voorzien met wonen, werken en parkeren. In combinatie worden ook de Nijverheidsweg herontwikkeld. De bestaande bedrijven worden gehuisvest op het terrein Oosterloo dat hiervoor is gereserveerd. De oude locatie van de supermarkt wordt omgevormd tot een bijzondere woonlocatie.

In 2017 zal voor het Singelgebied het bestemmingsplan in procedure worden gebracht en zal het stedenbouwkundig plan en de uitwerking van het openbaar gebied plaatsvinden.

Naar verwachting is de verwerving voor de Nijverheidsweg begin 2017 vergevorderd. Parallel daaraan ronden we het stedenbouwkundig plan af en kan het bestemmingsplan worden opgesteld. De uitplaatsingen naar Oosterloo kunnen we dan ook vorm geven, samen met de kopers.

Voor de huidige AH-locatie aan de Singel brengen we het bestemmingsplan in procedure.

 Toelichting

G
Kwaliteit

De herontwikkeling van het gebied rond de Singel is gestart. Er is gewerkt aan een integraal ontwerp voor het hele gebied. Dit plan is ontwikkeld op basis van de nieuwste inzichten op het gebied van woningbehoefte, parkeeroplossingen en ontwikkelingen in de markt. Vertrekpunt en kader voor het ontwerp is de Visie Domburg. In december is het eerste plan aan de inwoners van Domburg gepresenteerd op een zeer druk bezochte inloopavond. De opzet van het plan is goed ontvangen. Aan de hand van tips en opmerkingen wordt het plan opnieuw bekeken.

10-02-2017

De herontwikkeling van het gebied rond de Singel is gestart. Er is gewerkt aan een integraal ontwerp voor het hele gebied. Dit plan is ontwikkelt op basis van de nieuwste inzichten op het gebeid van woningbehoefte, parkeeroplossingen en ontwikkelingen in de markt. Vertrekpunt en kader voor het ontwerp is de Visie Domburg. In december is het eerste plan aan de inwoners van Domburg gepresenteerd op een zeer druk bezochte inloopavond. De opzet van het plan is goed ontvangen. Aan de hand van tips en opmerkingen wordt het plan opnieuw bekeken.


G
Tijd

Naar verwachting is het eerste concept van het ontwerp voor het gebied rond de Singel in het vierde kwartaal gereed. Planning is afhankelijk van diverse onderzoeken en eventuele gevolgen voor de invulling.

G
Geld

Aan de hand van het eerste concept zal een exploitatieberekening worden gemaakt. Als de uitkomsten bekend zijn hebben we een goed beeld van de financiële situatie.