Meer
Publicatiedatum: 15-06-2017

Inhoud

Terug

8.009 Kostendragers project Veelzijdig Veere

8.009 Kostendragers project Veelzijdig Veere
Projectleider/budgethouder
Baas Piet
Portefeuillehouder
Molenaar R.M.A.

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 07-02-2013
Einddatum: 30-12-2016

Inventariseren van de locaties in de stad Veere die als kostendrager voor het project Veelzijdig Veere kunnen fungeren. Deze inventarisatie richt zich met name op de plannen rondom het Oranjeplein en wordt bij de uitwerking van deze plannen betrokken. De discussie over de functies in de bebouwing (wonen, detail, horeca etc.) vindt plaats in het kader van het nieuw op te stellen bestemmingsplan. Het concept DPO (i.v.m. de functies) en de bouwstenen voor het op te stellen bestemmingsplan zijn gereed en worden integraal besproken. De planning is vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad medio 2017.Toelichting

G
Kwaliteit

De gemeenteraad heeft op 4 juli 2013 een besluit genomen op het eindrapport van Bosch Slabbers (Placemaking stad Veere) en op 1 oktober 2015 heeft de raad het beeldkwaliteitplan voor het Oranjeplein en directe omgeving vastgesteld. Hiermee zijn de ruimtelijke contouren bepaald voor het Oranjeplein 'nieuwe stijl'. De functies die hier zullen worden toegelaten bepalen in welke mate er geld 'verdiend' kan worden bij de uitgifte van de gemeentelijke gronden en de herontwikkeling van het plangebied. Lopende de procedure voor het op te stellen nieuwe bestemmingsplan kunnen de kostendragers dus nauwkeuriger worden bepaald. Het concept-DPO-rapport is ontvangen en het concept-bestemmingsplan voor het Oranjeplein is in voorbereiding. Er heeft overleg plaatsgevonden met 3 betrokken partijen in de stad Veere. De planning is vaststelling van het bestemmingsplan in december 2017.

G
Tijd

Nu het beeldkwaliteitplan is vastgesteld door de raad  wordt de procedure voor een nieuw bestemmingsplan voorbereid. Vooralsnog gaan we uit van vaststelling in de eerste helft van 2017. De doorlooptijd wordt uiteraard mede bepaald door eventuele inspraakreacties en zienswijzen.

G
Geld

Dit onderdeel wordt intern begeleid. De werkzaamheden (en daarmee de interne kosten) zijn opgenomen in de relevante afdelingsbudgetten. De toekomstige opbrengst is ook een deel van de dekking van te maken kosten. Voor het opstellen van het DPO-rapport en het bestemmingsplan is een budget beschikbaar.