Meer
Publicatiedatum: 15-06-2017

Inhoud

Terug

8.010 Onderzoeken gebruiksmogelijkheden Grote Kerk

8.010 Onderzoeken gebruiksmogelijkheden Grote Kerk
Projectleider/budgethouder
Nuhaan- van Amelsfoort Denise
Portefeuillehouder
Molenaar R.M.A.

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2014
Einddatum: 07-06-2017

De raad heeft in december 2016 een besluit genomen over het verlenen van de vervolgopracht voor fase 2. In fase 2 werken we de verschijningsvorm van de kerk uit (definitief ontwerp), we zetten de programmering en activiteiten op, we maken een (investerings)planning en exploitatieraming en stellen een brochure op. Op grond daarvan kunnen we dan het fondswervingstraject starten onder leiding van het nieuwe bestuur met ondersteuning van Ernst Veen. De rapportage van deze fase presenteren we na een interne toets door het projectteam tijdens een tweede externe bijeenkomst en koppelen we vervolgens naar de raad terug.Toelichting

G
Kwaliteit

De rapportage van de 1e fase is afgerond. Op 21 november hebben wij een informatieavond in de Grote kerk georganiseerd om de plannen uit deze rapportage te presenteren aan belangstellenden. De belangstelling was groot, er waren zo'n 175 bezoekers.  In december heeft de raad opdracht verleend voor de 2e fase van de opdracht. In deze fase wordt een ontwerp gemaakt voor onder meer de entree, restaurant en publieke functies. Daarnaast worden de definitieve programmering en projectvoorstellen met definitieve investerings- en exploitatieramingen opgesteld. Dit wordt opgeleverd in de vorm van een projectbrochure, waarmee het bestuur van de Grote Kerk onder begeleiding van Ernst Veen het fondsenwervingstraject op kan starten. In de loop van 2018 kan dan met een deel van de voorgenomen programmering gestart worden.

G
Tijd

.

G
Geld

.