Meer
Publicatiedatum: 15-06-2017

Inhoud

Terug

8.010 Opstellen beheerplan kleine bouwwerken

8.010 Opstellen beheerplan kleine bouwwerken
Projectleider/budgethouder
Cornel Albert
Zande Huub, van de
Portefeuillehouder
Melse J.

Status
Gereed

Planning
Startdatum: 31-12-2015
Einddatum: 31-12-2016

Een onderdeel van de openbare ruimte zijn kleine bouwkundige elementen als tuin en kerkmuren, praathuisjes etc. Vaak elementen met cultuurshistorische waarde. We hebben geen compleet overzicht van de elementen en ook geen plan om ze duurzaam in stand te houden. We gaan de elementen inventariseren, inspecteren en beheerplan voor maken. Zo nodig wordt kleine  onderhoud direct opgepakt.Toelichting

G
Kwaliteit

 

De inventarisatie en het beheerplan zijn in 2016 afgerond. We spraken met diverse partijen (grondeigenaren, kerkbesturen etc.) over wie wat op gaat pakken als er sprake is van gedeelde verantwoordelijkheid.  Diverse werken zijn in het najaar van 2016 opgepakt.

09-01-2017

Het contact over overdracht van een scheidingsmuur loopt niet voorspoedig.

De inventarisatie en het beheerplan zijn afgerond. We spreken met diverse partijen (grondeigenaren, kerkbesturen etc.) over wie wat op gaat pakken als er sprake is van gedeelde verantwoordelijkheid.  Diverse werken worden dit najaar opgepakt.