Meer
Publicatiedatum: 15-06-2017

Inhoud

Terug

8.011 Optimaliseren aanlegmogelijkheden nabij stad Veere

8.011 Optimaliseren aanlegmogelijkheden nabij stad Veere
Projectleider/budgethouder
Baas Piet
Portefeuillehouder
Molenaar R.M.A.

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2014

Er is een plan van aanpak vastgesteld voor een integrale aanpak van de diverse zaken die spelen rondom het Veerse Meer en het Kanaal door Walcheren bij de stad Veere. Onder andere de geluidproblematiek van de cruiseschepen, de mogelijke aanleg van een stroomkabel en een stroomkast etc. (met een overzicht van de kosten en opbrengsten) én de eventuele realisering van een extra aanlegmogelijkheid (t.b.v. de rondvaartboot) in het gedeelte vanaf het sluizencomplex richting Veerse Meer in het Kanaal door Walcheren komen daarbij aan de orde. Het streven is, dat e.e.a. gereed is voor de start van het seizoen 2017.Toelichting

Uit overleg met de provincie Zeeland blijkt, dat er technisch en praktisch mogelijkheden zijn om in het gedeelte vanaf het sluizencomplex richting Veerse Meer in het Kanaal door Walcheren een extra aanlegmogelijkheid te realiseren. Eind 2015 is één en ander onder andere met Rederij Dijkhuizen besproken. Onder andere  als gevolg van klachten over het aanmeren van cruiseschepen in het Kanaal is het onderzoek naar de mogelijkheid van de aanleg van een extra steiger tijdelijk stilgelegd. Met de aanleg van voldoende walstroomcapaciteit in april 2017 zal de hinderlijke situatie voor een groot deel zijn opgelost. De besprekingen met Rederij Dijkhuizen zijn weer hervat. In de loop van 2017 volgt nadere informatie.

G
Kwaliteit
10-02-2017

Uit overleg met de provincie Zeeland blijkt, dat er technisch en praktisch mogelijkheden zijn om in het gedeelte vanaf het sluizencomplex richting Veerse Meer in het Kanaal door Walcheren een extra aanlegmogelijkheid te realiseren. Eind 2015 is één en ander onder andere met Rederij Dijkhuizen besproken. Onder andere  als gevolg van klachten over het aanmeren van cruiseschepen in het Kanaal is het onderzoek naar de mogelijkheid van de aanleg van een extra steiger tijdelijk stilgelegd. Als het goed is zijn deze klachten in het voorjaar 2017 opgelost. De besprekingen met Rederij Dijkhuizen zijn weer hervat. In de loop van 2017 volgt nadere informatie.


10-02-2017

Uit overleg met de provincie Zeeland blijkt, dat er technisch en praktisch mogelijkheden zijn om in het gedeelte vanaf het sluizencomplex richting Veerse Meer in het Kanaal door Walcheren een extra aanlegmogelijkheid te realiseren. Eind 2015 is één en ander onder andere met Rederij Dijkhuizen besproken. Onder andere  als gevolg van klachten over het aanmeren van cruiseschepen in het Kanaal is het onderzoek naar de mogelijkheid van de aanleg van een extra steiger tijdelijk stilgelegd. Als het goed is zijn deze klachten in het voorjaar 2017 opgelost. De besprekingen met Rederij Dijkhuizen zijn weer hervat. In de loop van 2017 volgt nadere informatie.


G
Tijd
G
Geld