Meer
Publicatiedatum: 15-06-2018

Inhoud

Terug

8.020 Opstellen en uitvoeren van grondexploitaties

8.020 Opstellen en uitvoeren van grondexploitaties
Projectleider/budgethouder
Kreeke Jacqueline, van de
Reijnhoudt Han
Portefeuillehouder
Melse J.

Planning
Startdatum: 31-12-2014

Van alle -in exploitatie en niet in exploitatie genomen - gronden toetsen we steeds de boekwaarde aan de marktwaarde.Toelichting

G
Kwaliteit

Voor de jaarrekening worden de resultaten over 2016 weergegeven volgens de uitgebrachte notities van de commissie BBV (notitie grondexploitatie 2016 en notitie faciliterend grondbeleid).  Ook is het bedrag van eventueel te betalen vennootschapsbelasting over de grondexploitaties in beeld gebracht.

23-02-2017

Voor de jaarrekening worden de resultaten over 2016 weergegeven en de gevolgen vanaf 1-1-2017  in beeld gebracht van de uitgebrachte notities van de commissie BBV (notitie grondexploitatie 2016 en notitie faciliterend grondbeleid).  Ook is het bedrag van eventueel te betalen vennootschapsbelasting over de grondexploitaties in beeld gebracht.