Meer
Publicatiedatum: 15-06-2017

Inhoud

Terug

8.024 Herontwikkeling Molenwal Westkapelle

8.024 Herontwikkeling Molenwal Westkapelle
Projectleider/budgethouder
Scheffer Rob
Portefeuillehouder
Melse J.

Status
Niet gestart

Planning
Startdatum: 31-12-2015

De woningbouwcorporatie sloopt en herontwikkelt 24 van de 32 duplexwoningen. Dit is een kans voor een herontwikkeling van dit gebied. Afhankelijk van het besluit van de raad inzake het maatschappelijk vastgoed kan een ontwikkeling worden opgestart waarbij het maatschappelijk vastgoed in Westkapelle kan worden betrokken. In 2017 zal het programma van eisen voor de ontwikkeling worden opgesteld en een stedenbouwkundig plan worden opgesteld voor de locatie. Parallel hieraan kan gestart worden met het opstarten van het bouwplan. Een en ander in samenspraak met de betrokken partijen.

 Toelichting

De start van het project Herontwikkeling Molenwal wachtte op uw besluit in december 2016 over de nota Maatschappelijke vastgoed.  Het college heeft opdracht gegeven tot het starten van een project om in Westkapelle te komen tot het gewenste maatschappelijke voorzieningenniveau: in ieder geval de functies onderwijs en ontmoeten worden op een verantwoorde manier gehuisvest in een MFA. Het project omvat de locaties van de Lichtboei, de Lichtstraal, Westkapelle Herrijst en de Molenwal. Alle gemeentelijke eigendommen en die van Woonburg. Het onderzoek naar de haalbaarheid zal in december 2017 gereed zijn.  

G
Kwaliteit
13-02-2017

De start van het project Herontwikkeling Molenwal wachtte op uw besluit in december 2016 over de nota Maatschappelijke vastgoed.  Het college heeft opdracht gegeven tot het starten van een project om in Westkapelle te komen tot het gewenste maatschappelijke voorzieningenniveau: in ieder geval de functies onderwijs en ontmoeten worden op een verantwoorde manier gehuisvest in een MFA. Het project omvat de locaties van de Lichtboei, de Lichtstraal, Westkapelle Herrijst en de Molenwal. Alle gemeentelijke eigendommen en die van Woonburg. Het onderzoek naar de haalbaarheid zal in december 2017 gereed zijn.  


G
Tijd
G
Geld