Meer
Publicatiedatum: 15-06-2017

Inhoud

Terug

8.025 Uitwerken en begeleiden Structuurvisie Centrumgebied Zoutelande

8.025 Uitwerken en begeleiden Structuurvisie Centrumgebied Zoutelande
Projectleider/budgethouder
Looff Arnoud, de
Portefeuillehouder
Melse J.

Status
Gestart

Planning
Startdatum: 19-09-2013

Op 30 mei 2013 heeft u de Structuurvisie centrumgebied Zoutelande vastgesteld. In 2013 is begonnen met de eerste uitwerkingen en stedenbouwkundige ontwerpen. Enkele projecten zijn al in de realisatiefase. Met diverse partijen is overleg over de heront-wikkeling binnen het centrumgebied. Besluiten daarover zijn afhankelijk van derden.Toelichting

G
Kwaliteit

 De eerste plannen hebben nu de planologische procedure doorlopen en de vergunningen zijn verleend. De bouw van het Beachhotel is afgerond. De bouw van Hotel de Tien Torens is gestart.  De vergunning voor hotel Middendorp/Willebrord  is inmiddels ook verleend. De gemeenteraad gaf als gevolg van de tussenuitspraak in de beroepsprocedure rond Het Soute (hoek Duinweg)  een verklaring van geen bedenkingen af.

13-02-2017

 De eerste plannen hebben nu de planologische procedure doorlopen en zijn verleend. De bouw van het Beachhotel is afgerond. De bouw van Hotel de Tien Torens is gestart.  De vergunning voor hotel Middendorp/Willebrord  is inmiddels ook verleend. Naar aanleiding van de beroepsprocedure rond Het Soute (hoek Duinweg) heeft de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen afgegeven.


G
Tijd

De ontwikkelingen liggen nog op het schema zoals dat in de uitvoeringsagenda van de centrumvisie is opgenomen.

G
Geld

In de diverse projecten is de gemeente geen mede-ontwikkelaar. Kosten komen volledig voor rekening van de initiatiefnemers. Exploitatiebijdragen komen ten goede voor het opplussen van de openbare ruimte zoals de reconstructie van Nieuwstraat/Ooststraat.